Zdrowie i uroda
Do końca pozostało:
{hn} h.
{m10}{m1} m.
{s10}{s1} s.
 • Poprzednia cenacena: 120 zł
  oldCena:120 zł 50 zł
  zyskujesz 70 zł
  Zielona Góra

  Technik sterylizacji medycznej

  RABAT59%
sprzedaż zakończona!

50 zł zamiast 120 zł za opłatę rekrutacyjną do szkoły na kierunek technik sterylizacji medycznej - forma zaoczna, czas trwania nauki 1 rok, zajęcia w soboty i niedziele

Tylko w Medycznej Szkole Zawodowej na kierunku technik sterylizacji medycznej zapewnimy Ci:

 • najnowocześniejsze i najlepiej wyposażone pracownie
 •  najlepszą kadrę profesjonalnych i  najbardziej doświadczonych nauczycieli egzaminatorów OKE (zdawalność 100%),

 • e-learning zajęć teoretycznych - zajęcia są realizowane w domu bez konieczności przyjazdu do szkoły,

 • elektroniczny dostęp do materiałów dydaktycznych,
 • organizację praktyk zawodowych
 • NAUKA TRWA 1 ROK, 2 SEMESTRY  E - LEARNING

  Zajęcia odbywają się  w soboty i niedziele . Organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku, konieczności posiadania matury, przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, oraz dyplom po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe MS.18 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

  Kwalifikacja: MS.18

  Technik sterylizacji medycznej to nowy zawód medyczny. Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia.

  Do zadań zawodowych technika sterylizacji medycznej należy: mycie i dezynfekcja manualna narzędzi, przygotowywanie roztworów preparatów myjących i dezynfekcyjnych, mycie i dezynfekcja maszynowa narzędzi, kontrola procesu mycia i dezynfekcji, montaż narzędzi przed sterylizacją, kontrola sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym, pakietowanie narzędzi i bielizny operacyjnej,  sterylizacja narzędzi, bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego różnymi metodami, obsługa sterylizatorów, kontrola procesu sterylizacji, prowadzenie dokumentacji wszystkich wykonanych czynności.

UWAGA!   Promocyjna oferta dotyczy wyłącznie opłaty rekrutacyjnej. Pozostałe opłaty  i warunki odbywania kształcenia określa umowa.

Miejscowość: Zielona Góra Kod ważny przez 30 dni od dnia zakupu
 • Ważne

  UWAGA!   Promocyjna oferta dotyczy wyłącznie opłaty rekrutacyjnej. Pozostałe opłaty  i warunki odbywania kształcenia określa umowa

  Dodatkowe informacje:
  - pod numerem telefonu  504 243 416, 502 070 034
  - email dyrektor@msz.zgora.pl
  - msz.zgora.pl
  - Medyczna Szkoła Zawodowa w Zielonej Górze, ul. Ułańska 2 (III piętro), 65-033 Zielona Góra

 • Warunki

  Przyjęcie do szkoły na kierunek technik usług kosmetycznych następuje po złożeniu podania i podpisaniu umowy cywilno-prawnej określającej warunki odbywania kształcenia - ilość miejsc na kierunek jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

  Dokumenty, które należy złożyć:
  - świadectwo ukończenia szkoły średniej lub kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał, odpis bądź kopia potwierdzona notarialnie),
  - kserokopia dowodu osobistego,
  - 2 fotografie (37 x 52 mm)

  W/w dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły, ul. Ułańska 2 (III piętro), 65-033 Zielona Góra

 • Informacje o sprzedającym

  Medyczna Szkoła Policealna
  ul. Ułańska 2
  65-033 Zielona Góra
  http://msp.zgora.pl/
 • Medyczna Szkoła Policealna

  policealna szkoła zawodowa kształcąca w zawodach: technik usług kosmetycznych, technik sterylizacji medycznej, opiekun medyczny, technik masażysta

Wyświetleń: 346