Zdrowie i uroda
Do końca pozostało:
{hn} h.
{m10}{m1} m.
{s10}{s1} s.
 • Poprzednia cenacena: 120 zł
  oldCena:120 zł 50 zł
  zyskujesz 70 zł
  Zielona Góra

  Opiekun medyczny

  RABAT59%
sprzedaż zakończona!

50 zł zamiast 120 zł za opłatę rekrutacyjną do szkoły na kierunek opiekun medyczny - forma zaoczna, czas trwania nauki 2 lata, zajęcia w soboty i niedziele

Tylko w Medycznej Szkole Zawodowej na kierunku opiekun medyczny zapewnimy Ci:

 •  najlepszą kadrę profesjonalnych i  najbardziej doświadczonych nauczycieli egzaminatorów OKE (zdawalność 100%),

 • e-learning zajęć teoretycznych - zajęcia są realizowane w domu bez konieczności przyjazdu do szkoły,

 • elektroniczny dostęp do materiałów dydaktycznych,
 • organizację praktyk zawodowych

NAUKA TRWA 1 ROK, 2 SEMESTRY - E- LEARING

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym: w soboty i niedziele ( 2 zjazdy w miesiącu). Organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku, konieczności posiadania matury, przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,tytuł opiekuna medycznego z kwalifikacją Z.4 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej, oraz europass w języku angielskim, który stwarza możliwość pracy i nauki w Europie, wpisanego do rejestru zawodów medycznych.Egzamin potwierdzający kwalifikacje MS.4. odbywa się pod koniec drugiego semestru.

 

UWAGA!   Promocyjna oferta dotyczy wyłącznie opłaty rekrutacyjnej. Pozostałe opłaty  i warunki odbywania kształcenia określa umowa.

Miejscowość: Zielona Góra Kod ważny przez 30 dni od dnia zakupu
 • Ważne

  UWAGA!   Promocyjna oferta dotyczy wyłącznie opłaty rekrutacyjnej. Pozostałe opłaty  i warunki odbywania kształcenia określa umowa

  Dodatkowe informacje:
  - pod numerem telefonu  504 243 416, 502 070 034
  - email dyrektor@msz.zgora.pl
  - msz.zgora.pl
  - Medyczna Szkoła Zawodowa w Zielonej Górze, ul. Ułańska 2 (III piętro), 65-033 Zielona Góra

 • Warunki

  Przyjęcie do szkoły na kierunek technik usług kosmetycznych następuje po złożeniu podania i podpisaniu umowy cywilno-prawnej określającej warunki odbywania kształcenia - ilość miejsc na kierunek jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

  Dokumenty, które należy złożyć:
  - świadectwo ukończenia szkoły średniej lub kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał, odpis bądź kopia potwierdzona notarialnie),
  - kserokopia dowodu osobistego,
  - 2 fotografie (37 x 52 mm)

  W/w dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły, ul. Ułańska 2 (III piętro), 65-033 Zielona Góra

 • Informacje o sprzedającym

  Medyczna Szkoła Policealna
  ul. Ułańska 2
  65-033 Zielona Góra
  http://msp.zgora.pl/
 • Medyczna Szkoła Policealna

  policealna szkoła zawodowa kształcąca w zawodach: technik usług kosmetycznych, technik sterylizacji medycznej, opiekun medyczny, technik masażysta

Wyświetleń: 338